Budgetcoach People Service sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enige opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of verspreid zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Budgetcoach People Service.
Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook!
Door Budgetcoach People Service per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ik sta niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Budgetcoach People Service zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Budgetcoach People Service waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
Al deze pagina's, illustraties, foto's en scripten van Budgetcoach People Service zijn gemaakt in samenwerking met HR-Webdesign
te Den Bosch. Het kopiëren en of verspreiden van deze pagina's is dan ook zonder toestemming niet toegestaan.

In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen.
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL certificaat.

Dus met betrekking tot de veiligheid als u persoonlijke gegevens invoert op de site van budgetcoach people service hoeft u zich geen zorgen te maken!
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!