Budgetcoach People Service staat garant voor een goede en professionele uitvoering van de dienstverlening. De budgetcoach mag niet in dienst zijn, of anderszins binding hebben, met financiŽle producten verkopende organisaties en/of debiteuren beheerder.

Wat doet een budgetcoach niet:

. is geen schuldhulpverlener,
. onthoudt zich van negatieve uitspraken over financiŽle producten en leveranciers van deze producten,
. mag geen financiŽle producten aanbieden dan wel richting gevend adviseren en mag geen leningen verstrekken dan wel richting gevend adviseren.

Ongewenst gedrag

De budgetcoach onthoudt zich van ongewenst gedrag. Hieronder wordt o.a. verstaan seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

Huisbezoek

De budgetcoach bezoekt klanten thuis. Er wordt rekening gehouden met de normen en waarden van verschillende culturen. Respect is de basis.

Stimuleren van zelfstandigheid

De budgetcoach neemt een positie in waarbij de klantvraag leidend is. Het doel hiervan is dat de klant zelfstandig in staat wordt gesteld om zijn financiŽle huishouding te kunnen voeren.

Kennis en vaardigheden

De budgetcoach:
. is in staat om de persoonlijke financiŽle situatie van de klant te inventariseren en te analyseren,
. heeft kennis van inkomenscomponenten inclusief financiŽle tegemoetkomingsregelingen,
. heeft kennis van de sociale kaart,
. is in staat om op een professionele wijze een gesprek te voeren en te leiden, door middel   van:
  luisteren, overtuigingskracht, motivatietechnieken, doorvraagtechnieken, confronteren, slechtnieuws-gesprekstechnieken,
. is klantgericht: eerlijk, duidelijk en heeft inlevingsvermogen,
. beschikt over coaching vaardigheden,
. is in staat om een budgetplan op te stellen conform de eisen,
. is in staat achterliggende problematiek te herkennen.
. volgt periodiek bijscholing met het doel de kennis en vaardigheden in het werkveld op peil te houden en te vergroten.

Budgetplan

Het budgetplan is neutraal van opzet zonder de opdrachtgever te bevoordelen. Lopende betalingsregelingen worden gerespecteerd, tenzij de afbetaling een dermate groot beroep doet op het budget dat deze negatief wordt.

Ethiek en Integriteit

Van de budgetcoach wordt verwacht dat hij zich bewust is van de bijzonder kwetsbare positie van de klant en dat hij daar rekening mee houdt in zijn opstelling naar de klant. Hij laat zich niet verleiden en stuurt niet aan tot het verrichten van onrechtmatige handelingen om de financiŽle positie van klant en/of zichzelf te verbeteren. Volledig transparante en integere wijze van dienstverlening staat voorop.

Respecteren persoonlijke levenssfeer

Van de budgetcoach wordt verwacht dat hij zich bewust blijft van de zwakkere positie van de klant. In het contact met de cliŽnt, met name bij huisbezoeken, zal de budgetcoach zich met respect naar de cliŽnt en zijn persoonlijke levenssfeer opstellen. Als vertrouwenspersoon stelt hij zich open en onbevooroordeeld op richting de klant. Hij onthoudt zich daarbij van verbaal en non-verbaal agressief gedrag.

Relevante vraagstelling

Helderheid van kader moet duidelijk zijn, van de budgetcoach wordt verwacht dat hij vanuit dit kader relevante vragen stelt. Terughoudendheid is geboden t.a.v. de persoonlijke levenssfeer.
  "Budgetcoach People Service"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!