Vrijwillig Inkomensbeheer.

Bij financiële problemen gaat er vaak een hele periode voorbij voordat hulp wordt gezocht. Er is veel schaamte, maar mensen zijn ook goed in het wegdenken van problemen.
‘Ik red mij wel’ is de overlevingsgedachte.

Maar hebt u, net als zoveel andere mensen;

-
moeite met het betalen van uw vaste lasten en zakt u elke maand weer in de rode cijfers?
- valt er geregeld een betalingsherinnering door de brievenbus?
- heeft u geen idee of u de toeslagen krijgt waar u recht op hebt?
- bent u het overzicht over uw financiën kwijt?
- heeft u betalingsachterstanden die maar niet weggewerkt worden?
- of overweegt u aan te kloppen bij de gemeente?

Vrijwillig Inkomensbeheer (ook wel Budgetbeheer genoemd), biedt een mogelijkheid voor directe hulp, zonder wachttijden!

Wij zorgen voor het tijdig betalen van uw belangrijkste maandelijkse betalingen (vaste lasten).
Met Inkomensbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie, u krijgt uw financiële situatie weer op orde en voorkomt nieuwe betalingsachterstanden.

Misschien iets voor u?

Leest u verder.

Onder  vrijwillig inkomensbeheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd.
Vrijwillig Inkomensbeheer heeft ook enkele belangrijke verschillen met beschermingsbewind of bewindvoering in het kader van bijvoorbeeld de schuldhulpverlening via de Gemeente. Er is geen tussenkomst van een kantonrechter en er wordt geen bewindvoerder aangesteld. Ook wordt het beheer niet geregistreerd.
Ook kunt u, In tegenstelling tot bewindvoering, vrijwillig inkomensbeheer in principe iedere maand, opzeggen.
Let u op :

Als er sprake is van problematische schulden, dan is vrijwillig inkomensbeheer niet mogelijk.
U zult zich in het geval van problematische schulden moeten wenden tot de gemeente waarin u  woont (afdeling sociale zaken/werk en inkomen).

We spreken van problematische schulden als u uw schulden niet meer zelfstandig kunt oplossen. De maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en aflossingen) voor lopende schulden zijn hoger dan de maandelijkse aflossingscapaciteit van uw huishouden.
Een schuldenpakket van 3.500 euro is met een minimuminkomen vaak niet zelf op te lossen. Dit geldt ook voor een schuldenpakket wat inmiddels opgelopen is tot 45.000 euro, verdeeld over vijftien schuldeisers.

Vrijwillig inkomensbeheer voorziet ook niet in een mogelijke (finale) kwijtschelding  van schulden. Dit in tegenstelling bij een schuldsanering volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), de zogeheten schone lei.
Uiteraard moet u beschikken over vaste inkomsten. Zonder vaste inkomsten is inkomensbeheer niet mogelijk.
Diensten
Budgetbeheer kent twee varianten, Light en Heavy.
Vrijwillig Budgetbeheer Light
U heeft weinig of geen schulden.
Maar om diverse redenen wilt u er zeker van zijn dat het niet mis kan gaan met de belangrijkste betalingen !

In pakket Light worden alle inkomsten gestort op een speciaal te openen beheerbankrekening bij de bank waarbij u ons machtigt deze voor u te beheren.
De primaire vaste lasten (huur of hypotheek, zorgverzekering, water, energie en overige verzekeringspremies worden betaald via de budgetbeheerrekening. Het restant van het inkomen  wordt maandelijks overgeboekt op uw gewone privé-bankrekening. Elke maand is daardoor het saldo op de budgetbeheerrekening weer €  0,00.

Er wordt niet gereserveerd (= gespaard). Dat betekent dat u uw overige lasten, zoals rekeningen voor de telefoon en internet, wegenbelasting, waterschap en gemeentebelastingen et cetera zelf nog moet betalen. Zo ook uw boodschappen. U ontvangt dus geen apart huishoudgeld (leefgeld). Al het geld dat overblijft na het betalen van de vaste lasten, wordt maandelijks naar u bankrekening overgemaakt.

Lopende betalingsregelingen met schuldeisers voor openstaande schulden kunnen in pakket Light worden opgenomen indien het maandelijks budgetplan daar ruimte voor biedt.
Wat doen wij voor u;
* Het op een rij zetten van uw inkomsten en vaste uitgaven (budgetplan)
* Het ontvangen van de (maandelijkse) inkomsten
* Het betalen van alle vaste lasten
* Adviezen om het maandelijkse huishoudboekje op orde te krijgen en te houden (budgetcursus)
* We ondersteunen u met het maken van betalingsafspraken met schuldeisers en voeren de afgesproken betalingen voor u uit.
* U krijgt u maandelijks een financieel overzicht

Verder bent u in staat - en regelt u zelf uw Belastingzaken, Toeslagen en overige tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en regelingen.
U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën, wij voeren alle vaste betalingen uit in overleg met u.
Ter ondersteuning en motivatie hanteren wij bij pakket Light een minimale contractduur van 6 maanden.

Wij houden voor u bij pakket Light een vinger aan de pols!

Vrijwillig Budgetbeheer Heavy

U heeft schulden en/of lopende betalingsregelingen voor openstaande schulden. Maar deze schulden zijn te overzien en niet problematisch.

Ook hier wilt u er zeker van zijn dat het niet mis kan gaan met de belangrijkste betalingen !

Het pakket Heavy is een uitbreiding op pakket Light waarbij ook alle inkomsten gestort worden op een nieuw te openen beheerbankrekening bij de bank, waarvoor u ons machtigt deze voor u te beheren.

Met pakket Heavy wordt u meer in het traject betrokken en hebt u meer inzicht in uw uitgavenpatroon. Regelmatig bespreken we gezamenlijk het uitgavenplan, nemen we de betalingen door en bieden we u hulpmiddelen voor het op de rails houden van uw budget.
We maken samen met u een budgetplan waarin we de vaste betalingen opnemen. Als u eenmalige betalingen heeft,
kunnen we die op uw verzoek betalen als het saldo dat toelaat.

Al uw nota’s en financiële verplichtingen, waaronder de vaste lasten en alle overige betalingen,  worden betaald via de budgetbeheerrekening. Voor uitgaven in de toekomst wordt geld  gereserveerd (=gespaard). Natuurlijk moet er wel voldoende inkomsten zijn om alle betalingen op tijd uit te kunnen voeren.
U ontvangt per week of per maand een vast bedrag aan leefgeld (huishoudgeld) voor de dagelijkse uitgaven. Dit in overleg met u.

Schulden

Lopende betalingsregelingen voor openstaande schulden kunnen in budgetbeheer Heavy worden opgenomen indien het maandelijks budgetplan daar ruimte voor biedt.

Wat doen wij voor u;
* Het op een rij zetten van uw inkomsten en vaste uitgaven
* Het ontvangen van de (maandelijkse) inkomsten
* Het betalen van alle vaste lasten
* Adviezen om het maandelijkse huishoudboekje op orde te krijgen en te houden (budgetcursus)
* We ondersteunen u met het maken van betalingsafspraken met schuldeisers en voeren de afgesproken betalingen voor u uit.
* Wekelijks of maandelijks zal er aan u een afgesproken bedrag aan leefgeld (huishoudgeld) overgemaakt  worden op uw eigen privé bankrekening.
* Het regelen van uw financiële postzaken;
* U krijgt u maandelijks een financieel overzicht.

Indien van toepassing:
* Hulp bij het invullen van diverse formulieren.
* Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting (als dit in Box 1 valt);
* Het aanvragen/wijzigen van toeslagen bij de belastingdienst;
* Het aanvragen van bijzondere bijstand en andere sociale regelingen bij de gemeente;
* Het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
* Het erop toezien dat u voldoende verzekerd bent voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid (WA);

Belangrijk:

Realiseert u zich, in vergelijking met pakket Light, dat u mogelijk moet rondkomen van een laag vrij te
besteden bedrag aan leefgeld.
Om vrijwillig inkomensbeheer hier te laten slagen is uw motivatie en doorzettingsvermogen een vereiste!
Ter ondersteuning hiervoor hanteren wij bij pakket Heavy een minimale contractduur van 12 maanden.
Bij pakket Heavy houden wij in uw belang, de touwtjes (strakker) in handen!

Bij inkomensbeheer werken wij met u op vertrouwensbasis (wederzijdse integriteit) waarin persoonlijke aandacht en praktische financiële hulpverlening centraal staan.
We streven naar volledige openheid van zaken en vragen dat ook van u. U krijgt uiteraard inzage in uw financiën.

Budgetbeheer vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst met vermelding van de kosten.
Dus  geen verrassingen achteraf, u weet waar u aan toe bent.

Inkomensbeheer is een vrijwillige overeenkomst tussen u en de budgetbeheerder. Bij vrijwillig budgetbeheer hoeft dus géén verzoek ingediend te worden bij de kantonrechter.
U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën, wij voeren alle betalingen uit in overleg met u.
Opzet van een Budgetplan (= plan van aanpak).
Budgetcoach People Service zal samen met u een budgetplan opstellen, waarin alle inkomsten en uitgaven in één maand worden vermeld. Als u heeft gekozen voor budgetbeheer Light, dan wordt het restant van uw saldo dat overblijft nadat de vaste lasten zijn betaald, naar uw privérekening overgemaakt. Indien u heeft gekozen voor budgetbeheer Heavy, dan zal er ook geld worden gereserveerd (gespaard) voor toekomstige betalingen. Dit alles is in het budgetplan terug te vinden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een fictief budgetplan voor budgetbeheer:
Inkomsten: Uitgaven en reserveringen:
Salaris/uitkering € 1.350,00 Huur (Hypotheek) € 635,00
Energie € 145,00
Zorgtoeslag € 70,00 Zorgverzekering € 135,00
Huurtoeslag € 195.00 Verzekeringspakket € 55,00
Kindgebonden budget € 90.00 Waterverbruik € 15,00
    Betalingsregeling schuld(en) € 75.00
    Huishoudgeld (€ 75,00 per week) € 325.00
    Reservering telefoon/internet € 55.00
    Reservering medische kosten € 50.00
    Reservering afrekening energie € 15.00
    Reservering schoolkosten € 10.00
    Reservering onvoorzien € 45.00
             Totaal: € 1.705 Totaal: €1.560
Neemt u contact op voor een vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek!

Alle informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Uw privacy is 100 % gegarandeerd!
Het restant in bovenstaand inkomensplan is €145,00 Dit kan een extra reserve zijn, voor het geval sommige inkomsten en uitgaven niet elke maand exact gelijk zullen zijn.

hoe lang duurt inkomensbeheer?

Budgetbeheer is meestal tijdelijk. Het stopt zodra u uw geldzaken weer in orde hebt.

Wat kost inkomensbeheer

Budgetbeheer kost geld. Maar vergeleken met rood staan, schulden en onverwachte bijkomende kosten, kost het u een heleboel minder.
De kosten van budgetbeheer betaalt u in principe zelf vanuit uw beschikbare budget. Betaling hiervan dient wel mogelijk te zijn. Dit zal blijken uit het opgestelde budgetplan. De kosten voor budgetbeheer worden in het budgetplan opgenomen.

Bijzondere Bijstand voor de kosten.

Indien u beschikt over een uitkering of een salaris onder het geldende bijstandsniveau, dan is het misschien mogelijk de kosten geheel of gedeeltelijk via de Bijzondere Bijstand van de gemeente waarin u woont, vergoed te krijgen. U dient dit zelf aan te vragen bij de gemeente en op de voor u geopende beheerrekening te laten storten.
De tarieven vindt u op de pagina Tarieven particulieren.

Wilt u ook graag persoonlijke financiële begeleiding?
Wilt u meer informatie over vrijwillig inkomensbeheer?
Wilt u weten hoe het in uw persoonlijke situatie is toe te passen?
Heeft u iemand in uw familie /omgeving waarvoor u wilt weten of vrijwillig inkomensbeheer mogelijk of zinvol is?
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!