Huurwoning

Voor het eerst een huurwoning? Of u heeft uw oog laten vallen op een andere (duurdere) huurwoning. Maar past de te betalen huur wel binnen uw budget? Nog belangrijker, vindt de
woningcorporatie dit ook.

Budgetcoach People Service is van mening dat gebruikmaking van de methodiek om huurders te kunnen laten beoordelen vanuit hun daadwerkelijke netto inkomsten en vaste (woon)
lasten de voorkeur heeft.

Dit in plaats van een inkomensverklaring IBRI 60 of een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Maar misschien lukt u het niet om inkomensverklaring IBRI 60 van de Belastingdienst op te
vragen. Dan komt een budgetoverzicht met een advies van pas.

Ik verzorg voor u een budgetoverzicht waarin vermeld de budgetruimte voor te betalen huurlasten. Met dit budgetoverzicht kunt u wellicht onderhandelen met de woningcorporatie.

Wel staat dit staat los van de wettelijke bepaling inkomens toekenning sociale huurwoningen.
Staat uw hulp/adviesvraag hierboven niet vermeld, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Mogelijk kan ik u van dienst zijn!
Geld lenen

Snel geld lenen kunt u tegenwoordig alsmaar makkelijker. Technologische middelen als internet en sms hebben de manieren om geld te lenen praktischer gemaakt. Sinds de economische
crisis zijn er meer en meer mensen die snel even geld willen lenen, al was het maar om dezelfde levensstandaard als vóór de crisis te kunnen aanhouden.

Bij (web) winkels bijvoorbeeld. Zij geven u graag een krediet. Een product kopen op afbetaling lijkt aantrekkelijk, maar ga eerst na of u maandelijks wel een bedrag (+ rente) kunt missen.
Hoe lang bent u bezig met afbetalen? Wat kost dit product u uiteindelijk?

Een betalingsachterstand ligt vaak op de loer. U overweegt een lening? Samen bekijken we uw budgetruimte.
Schoolkosten kinderen  tot 18 jaar

Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, boeken en andere leermiddelen maar ook de aanschaf van een schooltas, fiets, verplichte gymkleding,
deelname aan een schoolreisje en of een werkweek zijn zo maar wat voorbeelden. Deze kosten kunnen niet altijd volledig via de tegemoetkoming studiekosten van het Rijk worden bekostigd
of uit het eigen inkomen. Voor gezinnen met een smalle beurs zijn er diverse subsidieregelingen.

Er zijn kortingsregelingen via de school, Gemeente en particuliere fondsen.

Verder is er de tegemoetkoming voor ouders van scholieren tot 18 jaar (WTOS 17-). Deze regeling vervalt in 2015. In plaats hiervan wordt het maximale bedrag aan kind gebonden budget
voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar verhoogd.

Wanneer en waar en hoe moet u deze tegemoetkoming scholieren aanvragen? Een veelheid aan informatie en ook vooral een veelheid aan vragen. Ik help u hierbij.
Kostgeld kinderen

Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven in een huishouden. Het vragen van kostgeld lijkt misschien wat ouderwets of achterhaald, maar het is een goede voorbereiding op
het zelfstandige leven van uw puber. Vaak vinden ouders dit een moeilijk onderwerp. Soms is het zelfs noodzakelijk dat de kinderen een bijdrage leveren in het huishoudbudget.

Samen bepalen we wat redelijk en haalbaar is.
Zakgeld en kleedgeld kinderen

Leren omgaan met geld doen kinderen met….zakgeld! Hoeveel zakgeld geeft u en op welke leeftijd start u hiermee?
En wat doet u met kleedgeld? Ouders geven massaal zakgeld, maar zijn op zoek naar onafhankelijk advies hierover.
Gezinsuitbreiding

Nieuwe ouders krijgen te maken met grote veranderingen op financieel gebied. Maar ook bij de geboorte van volgende kinderen moet u rekening houden met nieuwe kosten en veranderingen
in uw bestedingspatroon.

De grootste kosten zitten veelal in: minder werken (en dus een lager inkomen), meer boodschappen, hoger water- en energieverbruik.
Wat betaald u aan een kinderoppas?

Ik help u deze kosten in beeld te brengen zodat u dit in uw budget kunt inpassen.
Zorgverzekering

Gaan we naar het einde van het jaar? Nederlanders kunnen honderden euro's besparen door eens kritisch naar hun zorgverzekering te kijken. Maar het is belangrijk goed te kijken naar
uw zorgwensen en welke verzekeringen daarbij aansluiten.

In principe kunt u maar één keer per jaar veranderen van zorgverzekering. In enkele uitzonderlijke gevallen mag u ook tijdens het jaar uw zorgverzekering omzetten.

Maar misschien wilt u helemaal niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar maar bij uw huidige zorgverzekeraar blijven. Maar ook hier is vaak financieel voordeel te behalen.
Samen bekijken we verantwoord wat de mogelijkheden zijn en passend is voor uw situatie en wensen, én uw budgetruimte.
Verzekeringen

Nederlanders besteden kapitalen aan (onzin)verzekeringen. Minimaal tien polissen kun je volgens de Consumentenbond missen als kiespijn.
Zullen we uw portefeuille eens onder de loep nemen?
Koopgedrag
Weet u waarom u de ene keer meer geld uitgeeft dan gepland en u andere keer juist heel zuinig bent? Vaak spelen meerdere factoren een rol in uw koopgedrag, zonder dat u zich hier op
elk moment bewust van bent. Terwijl u juist vaak flink kunt besparen als u weet waarom u op bepaalde momenten wel de hand op de knip kunt houden en op andere momenten niet.

Uw koopgedrag kunt u (leren) onder controle te krijgen. Ik kan u daarbij coachen.
Telefoon- internet en TV kosten

Heeft u wel echt behoefte aan die snelle internetverbinding of uitgebreide telefoonbundel?  Wilt u echt alle beschikbare zenders op uw TV ontvangen? Heeft u meerdere providers? Wellicht
is een overstap aantrekkelijk.

Samen we analyseren we uw abonnement(en).
Kwijtschelding  gemeentelijke heffingen en waterschappen

Bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Bent u niet in staat om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding vragen.

Ik coach u met het aanvragen hiervan.
Besparing op kosten van huisdieren

Een huisdier kan een echt gezinslid zijn. Helaas kosten ze ook heel wat geld. Toch kunt u de kosten voor een huisdier aardig terugbrengen.
Het kan vaak met eenvoudige middeltjes, zonder dat u uw lievelingsdier te kort moet doen.
Besparing op de boodschappen

Boodschappen doen, dat moet bijna iedereen. Het bedrag dat wekelijks of maandelijks aan boodschappen wordt uitgegeven, kan wel ontzettend verschillen. De een heeft aan
€ 200 per maand genoeg, terwijl de ander met  800 net slaagt. Hoeveel u kwijt bent hangt af van waar u boodschappen doet, wanneer, hoe groot uw gezin is en natuurlijk wat u koopt.

Wie slim boodschappen doet, kan maandelijks heel veel geld besparen. Hoe kunt u op dit bedrag bezuinigen en verspilling van voedingsmiddelen voorkomen?
Tips hoe te besparen op uw supermarkt budget voor de boodschappen?

Ik kan u hierbij coachen.
Besparingen energierekening

Hoe goed bent u in energie besparen? Kunt u het nog beter doen voor het milieu en uw eigen portemonnee? Samen analyseren we uw energierekening.
U heeft zonnepanelen op uw dak, ook dit nemen we mee. U overweegt al een overstap naar een goedkopere leverancier? Maar ook hier zitten ‘haken en ogen’ aan.
Uitblijven betalingen van ex-partner

Als een ex-partner zijn alimentatie te laat of in het geheel niet betaalt. U komt zo langzamerhand dik in de financiële problemen!
Ik wijs u de weg welke stappen u kunt ondernemen.
Betalingen aan ex-partner

Kunt u niet (meer) aan uw alimentatieverplichtingen voldoen? Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geworden. Ook dit komt natuurlijk voor.
Ik wijs u de weg welke stappen u kunt ondernemen.
Scheiden en uw geldzaken
              
Bij een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over het verdelen van de bezittingen, alimentatie en
pensioen. Scheiden en uw geldzaken regelen.  We zetten alle inkomsten en uitgaven op papier. We bekijken hoeveel geld u overhoudt of tekort komt en waar u recht op
heeft. Hierdoor kunnen alvast afspraken gemaakt worden over een eventuele partneralimentatie en of een kinderalimentatie . U bent dan goed voorbereidt op het
vervolgtraject wat meestal gebeurt in overleg met een advocaat, rechter of notaris.
Administratie na een overlijden

Na een overlijden moet de administratie en de financiën van de overledene worden afgehandeld of op orde gebracht worden.
Het gebeurt regelmatig dat een achterblijvende partner geen zicht heeft op de financiën. Samen met u stel ik weer orde op zaken. 
Juridische en fiscale zaken na overlijden behoren niet tot mijn bevoegdheden.
Voorbereiding met pensioen

U gaat (of bent) met pensioen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor uw geldzaken.
Hoe kunt u deze gevolgen voor uw geldzaken de baas blijven? Hoe kunt u zich voorbereiden op de nieuwe situatie?

Kunt u gebruik maken van toeslagen en/of tegemoetkomingen?
Stapsgewijs coach ik u met waar u aan moet denken en wat er allemaal te regelen is. We bepalen uw nieuwe budget in de nieuwe situatie en de mogelijk besparingen.
Aanvragen toeslagen

Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.
Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Bij het aanvragen van toeslagen, heeft u wel de juiste inkomensgegevens opgegeven?
Voorkom hiermee onnodige terugbetalingen aan de Belastingdienst.

Ik coach u met het aanvragen hiervan.
Voorbereiding geen baan (meer)

U wordt binnenkort werkloos. Uw werk stopt of uw werkgever wil u ontslaan. Het verlies van uw werk door ontslag heeft gevolgen voor uw geldzaken. Hoe kunt u deze gevolgen voor uw
geldzaken de baas blijven? Hoe kunt u zich voorbereiden op de nieuwe situatie?

Heeft u recht op een ontslagvergoeding?  (Per 1 juli 2015 de transitievergoeding.)

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de financiële gevolgen van ontslag én als financiële steun om de overstap naar een andere baan te organiseren. De
transitievergoeding is vrij besteedbaar.

De bruto transitievergoeding kan gebruikt worden voor outplacement, scholing of begeleiding naar ander werk.
Als de transitievergoeding naar privé wordt overgemaakt, moet belasting worden betaald.

Hoe gaat u hiermee om? Direct over beschikken of in een stamrecht of in banksparen onderbrengen? Ik help u een juiste keuze te maken.
Kunt u gebruik maken van toeslagen en/of tegemoetkomingen?

Stapsgewijs coach ik u met waar u aan moet denken en wat er allemaal te regelen is. We bepalen uw budget in de nieuwe situatie en de mogelijk besparingen.
Deurwaarder, curator of incassobureau, beslaglegging

Wanneer u een rekening niet heeft betaald, kan een schuldeiser de rechter vragen om u toch de rekening te laten betalen. Als de rechter heeft besloten dat u de rekening moet betalen,
komen daar ook hoge kosten voor de procedure bij. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis. De schuldeiser kan vervolgens een deurwaarder inschakelen om het vonnis 'uit te voeren'.
Als u het verschuldigde bedrag niet in één keer kunt betalen, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw loon, uitkering, bankrekening,
roerende- en onroerende zaken en zelfs op uw PGB budget.

Maar bijvoorbeeld, indien uw auto aantoonbaar noodzakelijk is voor uw werk hoeft deze niet zomaar verkocht en/of geëxecuteerd te worden. Dit zou er namelijk voor zorgen dat u geen
inkomen meer kunt genereren en dit betekent dat de betreffende schuldeiser aan broodroof doet.
Met andere woorden, verloopt alles wel volgens de wettelijke regels? Is uw vrij te laten bedrag wel juist berekend?
Mogelijk kan beslaglegging voorkomen worden.

Samen bepalen we uw situatie en wat de mogelijkheden naar instanties toe zijn die u kunnen bijstaan. Ik coach u hierbij.
Schuldsanering naar Gemeente

Mocht er onverhoopt, ondanks al uw inspanningen, geen uitzicht zijn op het aflossen  van uw schulden dan kunt u vrijwillige schuldhulpverlening aanvragen.
Een schuldhulpverlener doet uw schuldeisers dan een voorstel hoe u uw schulden afbetaalt.
Maar pas op: soms is er een wachtlijst van enkele weken bij de schuldhulpverlening. Het kan wel 4 weken duren voordat u wordt geholpen.
Ook is een van de voorwaarden om geholpen te kunnen worden dat u uw administratie op orde heeft.

Ik kan u hierin coachen, en er wordt in de aanloop naar de betreffende aanmelding bij de Gemeente ondersteuning geboden.
Benaderen schuldeisers bij betalingsachterstanden

Wat als de onbetaalde rekeningen zich opstapelen? Herkenbaar? Het is belangrijk dat u deze problemen niet negeert of oplost op een manier die u van de wal in de sloot helpt.
Hoe sneller u ermee aan de slag gaat, hoe eerder u de schulden op kunt lossen. Uw situatie, het opstellen van een budgetoverzicht. De uitkomst hiervan geeft aan wat mogelijk is.
Samen stellen we een stappenplan op. Ik coach u met betalingsvoorstellen aan schuldeisers.
Hierna is wellicht een coachingstraject interessant voor u.
Fix-Price. Budgetondersteuning op Maat. U weet van tevoren de kosten, dus geen verrassingen achteraf
Financiën bij samenwonen

Wat moet u regelen?

Over geld wordt veel geruzied. Veel mensen vinden het een lastig onderwerp om te bespreken met hun partner. Toch kunnen afspraken over de financiën irritaties of problemen voorkomen.

Samenwonen kan gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat zijn, hangt ervan af of u fiscale partners van elkaar bent. Een huishouden heeft
allerlei kosten, bijvoorbeeld de huur, de boodschappen, het lidmaatschap van een sportclub, de krant et cetera. Veel van deze uitgaven kunt u op basis van beide inkomens
verhoudingsgewijs verdelen.
Samenwonen leidt tot minder dubbele lasten en kan daarom voor een aardige besparing zorgen.
Zeker wanneer u beide de financiën goed regelen en op elkaar af stemmen, houdt u hierna geld over.
Formulierenhulp

Nederland zit vol met wetten, regels en voorzieningen. Veel mensen vinden het moeilijk formulieren in te vullen en/of de administratie thuis goed te organiseren.
De Formulierenhulp kan uw hierbij helpen.
Ik help u met het invullen van de volgende formulieren:
* Individuele inkomenstoeslag
* Minimaregelingen​
* Schulddienstverlening
* Zorg- en huurtoeslag
* Verzekeringen
* Algemene ouderdomswet
* Leerlingenvervoer
* Thuiszorg/hulpmiddelen WMO
* Uitkeringen
* Arbeidsongeschiktheid
* Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
* Kwijtschelding waterschapsbelasting
* Betalingsregelingen Inkomstenbelasting (Ib), en Toeslagen van de Belastingdienst

Hoeveel ben ik waard?

Laat u voorrekenen hoe u er financieel voor staat. Zelden schatten mensen hun waarde juist in. Weet u hoeveel u waard bent?
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!