Woningcorporatie
Een Budgetcoach helpt huurders meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiële huishouding.

Als woningcorporatie heeft u direct belang bij het herkennen van financiële problemen van een huurder. Door het op tijd signaleren van (dreigende) huurachterstanden en door de juiste begeleiding van de huurder(s) kan Budgetcoach People Service ondersteuning bieden zodat achterstanden worden verminderd of voorkomen.
Er is sprake van een groeiende groep huurders die niet of onvoldoende in staat is om de huur tijdig te betalen.
Deze huurders hebben of krijgen uiteindelijk te maken met een betalingsregeling of een incassoprocedure.
Zowel voor de woningcorporatie als voor de huurder betekent dit een tijdrovend en duur traject. Gebruikmaking van de diensten van Budgetcoach People Service is goedkoper dan een traject, waarbij via schuldsanering de huur al dan niet of slechts gedeeltelijk wordt ontvangen. Een betalingsachterstand kan zelfs resulteren in een huisuitzetting wat een kostbare aangelegenheid is. Een woningcorporatie heeft baat bij een deskundige begeleiding door een onafhankelijke budgetcoach.
Er kan flink bespaard worden op incassokosten en op de kosten die een huisuitzetting met zich meebrengt.
Een woningcorporatie kan Budgetcoach People Service preventief inschakelen om huurders die een betalingsregeling aanvragen budgetteringsvaardigheden aan te leren.
Maar ook:

Budgetcoach People Service is onafhankelijk en transparant en heeft geen binding met gerelateerde bedrijven zoals deurwaarders, incassobureaus, banken of andere verkopende instanties,
en staat garant voor een goede en proffesionele dienstverlening en hanteert daarbij een gedragscode die u hier kunt vinden.
Ik ben u graag van dienst, betrouwbaar en deskundig.

Wilt u meer weten, vraagt u het mij vrijblijvend !
Vrijwillig inkomensbeheer.

Vrijwillig Inkomensbeheer, een doeltreffend instrument voor huurders met een (nog) beheersbare betalingsachterstand!

Een (vroegtijdige) doorverwijzing naar Budgetcoach People Service, zonder wachttijden, biedt een mogelijkheid voor snelle directe hulp aan zowel de huurder als woningcorporatie. Dit scheelt de woningcorporatie ook veel geld.

De kosten voor vrijwillig inkomensbeheer worden door de huurder in principe zelf gedragen en worden opgenomen in een budgetplan.

Vrijwillig budgetbeheer houdt een vinger aan de pols voor eventuele afgesproken betalingsregelingen.

Budgetcoach People Service heeft zich gespecialiseerd in (vrijwillig) inkomensbeheer en zorgt voor adequate ondersteuning van de huurder in zeer brede zin.

Meer over de werkwijze vrijwillig inkomensbeheer kunt u hier lezen.
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!